14


se algo me doe agora non é estar preso dos teus xogos,
é saberme caníbal da túa carne, borracho dos teus líquidos;
e coñecer é descer por cada rizo, cada curva e cada parte,
e en cada fenda abrir un novo camiño cara o lume.