6

"...e por respirar das túas esporas
infectáchesme de morte

e estendiches sobre min
quilómetros de andazo
por me enredar nos teus xogos de defuntos..."