7


correxir os días

pensei á tarde en correxir os días

pra que as distancias saiban retroceder e desculparse,

pra non te deixar ausente da memoria