25

v
promete sobre esta lousa
que has voltar na compaña
doutras almas cunha sombra
de luz acendida en compromiso
e que a terra que che entrego
nestes intres seña alimento
de regreso doutro ventre
por alumbrarte de novo
se é preciso.