24


sempre te agachas en cidades
inmensas para saber
que se te encontro
non foi casualidade
senon que sabía onde buscarte