12iv


cando miro atrás como fago agora,

cando o gusto acedo da memoria me sabe no padal a ningun sitio
,
e as colores das lembranzas asulagan a cavidade do meu olfato,

sei que che arrinco a roupa en branco e negro