principios

vou cheo de palabras baleiras, de artificios verbais, de traballos poéticos de equilibrista

[estoy harto de palabras vacias, de artificios verbales, de trabajos poeticos de equilibrista]